495 jern

495 jern
(Bygget opp på lås #410)

Avstand 20 / 25 / 30 / 35 / 40 mm             kr. 1.060,-
Avstand 50 / 55 / 50 / 65 / 70 / 75 mm     kr. 1.105,-
Avstand 80 / 85 / 90 / 95 / 100 mm           kr. 1.185,-

Samme lås for både høyre, venstre, og stående.

Med stor bakplate, 15 x 15 cm, som kan tilpasses etter behov.

Se side B30 i Frehe katalogen.

Category: