491 jern

491 jern

Avstand: 25 / 30 / 35 / 40 mm
Høyde på låsen 120 mm

Pris kr 664,-

Låsen kan brukes både for høyre og venstre hengslede dører og for skuff.

Se side B31 i Frehe katalogen

Category: