406 (erstatter 412)

406

(erstatter 412)

Avstand alle 10mm, fra 30 til 100mm.

Pris kr 525,-

Se side B9 i Frehe katalogen.

Category: