480 jern

480 jern

Avstand 15, 20, 25, 30 mm.

Pris kr 590,-

Samme lås for høyre, venstre og stående.

Se side B11 i Frehe katalogen.

Category: