407

407

Avstand: 20 / 25 / 30 / 35 / 40 mm.

Pris kr 430,-

Se side B12 i Frehe katalogen.

Category: