G53, G54, CHC47, CHC48

KNAGGER og KROKER. Priser des 2017. (Gruppe A).

De er smidd og støpt efter gamle modeller.

I Frehe gamle kataloger – se www.gunnargrorud.no – underkatalog I kan man se et større utvalg, også messingknagger.

G53 Smidd krok, mod. fra Tverrbygda i Gudbrandsdalen H 60 mm kr 44,-
G53/2 Smidd krok, mod. fra Lommedalen H 95 mm kr 60,-
G54 Smidd «koppkrok», mod. fra Åmotsdal i Telemark, brukt på framskap og kannestoler B 90 mm kr 110,-
CHC47 Støpt knagg, engelsk modell, ca 1880 H 135 mm kr 140,-
CHC47/1 Liten kopi av CHC47 H 75 mm kr 60,-
CHC48 Støpt knagg, engelsk modell, ca 1880 H 135 mm kr 170,-
Category: