NØKKELHULLSKILT

NØKKELHULLSKILT
Priser pr feb. 2017.   Gruppe A.

Utvalget som lagerføres er avbildet, alle i patinert jern.

I Frehes katalog, underkatalog F vises et mye større utvalg.

Mange kan også leveres i messing, merket M. (E står for jern)

 

U44 E 60 x 25 mm kr 92,-
U43 E 25 x 60 mm kr 92,-
U39 E 56 x 47 mm kr 117,-
U40 E 62 x 37 mm kr 92,-
U41 E 42 x 38 mm kr 92,-
U54 E 45 x 32 mm kr 92,-
U56 E 58 x 38 mm kr 92,-
U55 E 45 x 32 mm kr 92,-
U57 E 58 x 38 mm kr 127,-
83 E 70 x 70 mm kr 142,-
U47 E 65 x 37 mm kr 100,-
U48 E 65 x 37 mm kr 100,-
U19 E 74 x 60 mm kr 117,-
U20 E 85 x 46 mm kr 100,-
U35 E 77 x 35 mm kr 100,-
10/A E qu 103 x 27 mm kr 92,-
10/A E h 103 x 27 mm kr 92,-
26 E 105 x 36 mm kr 117,-
U45 E 76 x 47 mm kr 142,-
21 E 122 x 45 mm kr 142,-
U15 E 134 x 45 mm kr 117,-
U21 E 96 x 41 mm kr 117,-

 

Category: